erizipel (erysipelas) yılancık; A grubu streptokoklarla meydana gelen sıcak, parlak kırmızı, ödemli, infiltre, sınırları belirgin ve yüzeyden dışa kabarıklık oluşturan akut ve yüzeyel flegmonlu deri hastalığı