erken ejakülasyon (ejaculatio praecox) cinsel ilişki başlar başlamaz meydana gelen boşalma; prematüre ejakülasyon