erken puberte (puberta praecox; precocious puberty) buluğ çağının kızlarda 8, erkeklerde 10 yaşından önce görülmesiyle karakterize tablo