erotomani (erotomania) seksüel aktivitelere ve fantazilere aşırı düşkünlük