erozyonlu gastrit (erosive gastritis) aspirin, antienflamatuvar ilaçlar, alkol, virüs infeksiyonları, vb nedenlerde mide mukozasında meydana gelen, küçük, yuvarlakça, zaman zaman kanayabilen yüzeyel ülserler içeren mide iltihabı; erozif gastrit