erör (error) yapısal ya da fonksiyonel bozukluk; sapma; hata