erythema nodosum (erythema nodosum) streptokok infeksiyonu, tüberküloz, oral kontraseptif ve sülfonamid gibi ilaçlar, sarkoidoz ve bağırsak hastalıkları sırasında görülen, ateş, sarılık ve artralji tablosuyla kendisini gösteren, patolojisinde vaskülitle karakterize tablo