erythema toxicum neonatorum (erythema toxicum neonatorum) sık görülen, selim gidişli, nedeni bilinmeyen, yaygın ve iyileşebilen çevresi eritemli sarımsı beyaz veziküller ya da püstüller içeren döküntüler içeren hastalık