erythroblastosis fetalis (erythroblastosis fetalis ) yenidoğan bebeklerde, anne ve babanın kan uyuşmazlığı sonucu meydana gelen, ileri derecede hemoliz buna bağlı olarak gelişen sarılık ve kernikterus tablosu ile seyreden, çocuğun kanı değiştirilmezse ölümle sonlanabilen, ölüme neden olabilen tablo; erythroblastosis neonato¬rum