esansiyel proteinüri (essential proteinuria) herhangi bir hastalık olmaksızın görülen proteinüri