eser element (trace element) kobalt, bakır, magnezyum, çinko gibi vücutta çok küçük miktarlarda bulunduklarında yararlı olan elementler