esrar bağımlılığı (hachichomania) cannabis grubu bitkilerin olgunlaşmış, çiçekli dal ve yapraklarından hazırlanan esrarın sigara içerisinde içilmesiyle karakterize, genellikle sosyal düzeyi düşük kişilerde ve psikopatlarda görülen, fiziksel iptila ve yoksunluk sendromu yapmayan alışkanlık türü