estezi (esthesia) hissetme duyusunun azalması; duyu azalması