etik (ethics) doğru davranış ve yönetim biçimini belirleyen prensipler ve kurallar