etil alkol zehirlenmesi (ethanol poisoning) akut zehirlenmede karaciğerde fokal nekrozlar, akut alkolik hepatit, alkolik myokardit bulguları, kronik zehirlenmede karaciğer sirozu ve karsinomu, pankreatit, alkolizm sendromlarına özgü bulguları içeren tablo