etilen glikol zehirlenmesi (ethylen glycol poisoning) antifriz olarak kullanılan maddenin içilmesiyle oluşan, aşırı kalsiyum bağlaması sonucu oluşan hipokalsemi, tetani ve akciğer, kalp, böbrek, beyin gibi organlarda kalsiyum oksalat tuzlarının oluşması, bulantı, kusma, ayaklarda spazm, bel ağrısı, oksalüri, kristalüri, anüriye doğru ağırlaşan oligüri ve sonunda böbrek yetmezliği, solunum zorluğu, konvülsiyon ve koma tablosu