etnik (ethnic) içerisinde bulunduğu toplumdan milliyet, ırk ya da din gibi fiziksel ve kültürel yönlerden farklılıkları bulunan küçük sosyal grup