etoloji (ethology) hayvanların doğa içerisindeki davranış biçimleri, gelişmesi ve biyolojik özelliklerini inceleyen bilim dalı