evliliğin feshi (nullity of marriage) TMK'ya göre, evlilik akti sırasında hukuki ehliyeti bulunmayanlar ile evlilik için kadın ve erkekte bulunmaması gereken önemli bir cinsel eksiklik (kısırlık, iktidarsızlık, cinsel organlardaki bozukluklar,vb) nedeniyle açılan davalarda bilirkişi raporlarının da durumu onaylaması halinde söz konusu olan evlenme akdi ilgili mahkemece feshedilir