evolüsyon (evolution; evolutio) bir organ ya da organizmanın çeşitli aşamalarını tamamlaması ve olgunlaşması süreci