Ewing sarkomu (Ewing's sarcoma) 10-20 yaşlar arasında sık görülen, kemik iliğinden başlayan, ağrı ve şişlikle beliren, radyoterapiden ve kemoterapiden etkilenen, prognozu kötü habis tümör; Evving tümörü