faktör (factor) etmen; bir olayda önemli etkileri olan madde/cisim/kural