fakültatif (facultative) her türlü koşula uyum sağlayabilen; ortamda moleküler oksijenin varlığı ya da yokluğu halinde yaşayabilen ve gelişebilen