Fallot tetralojisi (Fallot's tetralogy) pulmoner stenoz, interventriküler septal defekt, aortun sağda yerleşmesi ve sağ ventrikül hipertrofisiyle karakterize konjenital kalp defektlerinden oluşan tablo