familyal polipoz (familial polyposis) kalıtımla geçen, kalın bağırsakta çok sayıda prekanseröz poliplerle karakterize, Gardner ve Peutzjeghers sendromlarının önemli bulgularından biri olan klinik tablo; polyposis coli