faradizasyon (faradization) doğru akımın tıbbi tedavi amacıyla kullanılması; faradoterapi