ilüminasyon (illumination) aydınlatma; bir organı, boşluğu ya da cismi incelemek amacıyla aydınlatmak