iltihap (inflammation) zararlı etkenlerin dokuda uyardığı reaksiyon; enflamasyon; yangı