iltihap hücreleri (leucocytes) lenfosit, nötrofil ve eozinofil polimorf, histiosit, makrofaj ve plazma hücrelerini tanımlayan niteleme