imaj (image; imago) bir cismin ya da yapının gerçek özelliklerini az ya da çok içeren resim