immersion (immersion; immersio) vücudun/ cismin sıvı içerisine tümüyle batması