immun (immune) canlı etkenlerin oluşturduğu hastalıklara karşı bağışık; immun sistem ya da bağışıklıkla ilgili