immunizasyon (immunization) bağışıklama; bağışık hale getirme; aşılama