immunohistokimyasal (immunohistochemical) antijenantikor reaksiyonlarından yararlanarak, immunofloresans ya da immunperoksidaz yöntemleri kullanılarak yapılan, tanı ya da araştırmaya yönelik mikroskopik çalışmaları niteleyen sıfat