immunoperoksidaz (immunopcroxidase) peroksidaz antiperoksidaz adını alan kimyasal reaksiyonun yardımıyla, antijen antikor reaksiyonundan yararlanarak, antijenlerin kızıl kahverengine boyandığı, ışık mikroskopunda incelendiği tanı ve araştırma yöntemi