immunoblastik sarkom (immunoblastic sarcoma) bağışık sistemi bozukluklarının eşlik ettiği, bu sistemin elemanları olan lenfosit grubundan birinin (B veya T lenfositlerinin) habis tümörü