inaktivasyon (inactivation) biyolojik aktivitenin giderilmesi