inci kisti (pearl cyst) rimel, pamuk gibi yabancı cisimlerin iriste oluşturdukları beyaz renkli solid ya da kistik oluşum