induratif plörezi (indurative pleuresy) plevra yapraklarının ileri derecede kalınlaştığı plörezi