inen kolon (colon descendens) sol kolik fleksura ile sigmoid kolon arasındaki kalın bağırsak bölümü