infantilizm (infantilism) erişkinde görülen çocuklaşma; erişkinlerdeki bazan cücelik ile birlikte görülen zeka ve cinsel gelişme geriliği