infantil biliyer siroz (infantile biliary chirrosis) safra yollarının doğumsal eksikliğine bağlı olan, çocuklarda görülen biliyer siroz