infantil kalp yetmezliği (heart failure in infant) kalbin kan pompalama gücünün gerekenin altına düşmesiyle ortaya çıkan, başlıca nedenleri arasında bebekteki güçlü anemi, doğum sırasındaki asfiksi, kalp kapakları yetmezliği/darlığı, hipoglisemi, damar anomalileri, aort koarktasyonu gibi konjenital kalp hastalıklarının bulunduğu tablo