infantil otizm (infantile autism) küçük çocuklarda görülen, anormal sosyal ilişkiler, konuşma anlama bozuklukları, ekolali, kompulsif tablo ve entellektüel gelişme bozukluğuyla karakterize sendrom