infantil pürülan konjunktivit (infantile purulent conjunetivitis) bebeklerde görülen irinli konjunktiva iltihabı