infeksiyon (infection) bakteri, virüs, mantar, riketsia v.b. canlı etkenlerin neden olduğu bulaşıcı hastalıkları tanımlayan kavram; mikroorganizmalarla meydana gelen hastalık tablosu