infeksiyon hastalığı (infection) bakteri, virüs, mantar, riketsia v.b. canlı etkenlerin neden olduğu bulaşıcı hastalıkları grubu kapsamına giren hastalık