infeksiyon şoku (infection shock) ağır infeksiyon hastalıklarında görülen toksemi ve sürrenal zararı sonucu gelişen şok tablosu