infeksiyöz mononükleoz (infectious mononucleosis) sık görülen, etkeni virüs olan, akut, ateşli, farinjit, lenf düğümlerinde ve dalakta büyümeyle seyreden, başlıca komplikasyonları hepatit ve ensefalomeninjit olan, gençleri ve genç erişkinleri daha çok tutan bir infeksiyon hastalığı; öpüşme hastalığı