inhalasyon (inhalation) havanın ya da gaz halindeki maddelerin solunum yoluyla akciğere alınması